Конкурс-Спортски таленти 2022

0
308

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2022. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима, неопходно је да нам најкасније до 01. фебруара 2022. године доставите ТАВ следеће :

  1. Предлог спортиста за пројекат „Спортски таленти Војводине 2022. г.“, збирна листа на Обрасцу 1., спортисти рођени од 2002. до 2008. године),
  2. Најзначајнији спортски резултати на Обрасцу 2. (посебан образац за сваког спортисту),
  3. Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2021. г., са наведеним резултатима у 2021. г. на   Обрасцу 3.(само ако сте имали спортисте стипендисте у 2021.г.).
  4. Предлог спортских стручњака (тренера) за пројекат „Спортски таленти Војводине 2022. г.“ На обрасцу бр. 4. Спортски стручњаци морају бити рођени у периоду од 1977. до 1997. године.

Обрасце са предлозима доставити ма мој маил или office@tav.rs

Доставити предлоге за спортисте и тренера који првенствено имају резултате са званичних међународних такмичења и испуњавају услове прописане правилником.

APV_Pravilnik_o_stipendiranju_2018 ScanDopisTalenti2022 Tabele-talenti-2022

ScanDopisTalenti2022

Tabele-talenti-2022