У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине 2023. г.“, чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима, неопходно је да нам најкасније до 09. фебруара 2023. године доставите следеће:

  1. Предлог спортиста за пројекат „Спортски таленти Војводине 2023. г.“, збирна листа на Обрасцу 1., спортисти рођени од 2003. до 2009. године),
  2. Најзначајнији спортски резултати на Обрасцу 2. (посебан образац за сваког спортисту),
  3. Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2022. г., са наведеним резултатима у 2022. г. на   Обрасцу 3. (само ако сте имали спортисте стипендисте у 2022.г.).
  4. Предлог спортских стручњака (тренера) за пројекат „Спортски таленти Војводине 2023. г.“ На обрасцу бр. 4. Спортски стручњаци морају бити рођени у периоду од 1978. до 1998. године.
  5. Извештај о раду и пребацивању финансијских средстава спортских стручњака који су били корисници стипендија у 2022. г., Образац 5. (само ако сте имали спортисте стручњаке у 2022.г.).

Tabele_Talenti_2023

ScanDopisSaveziStipendije2023