Svi zainteresovani klubovi mogu dostaviti svoje predloge do 25.01.2021 kako bi mogli sačiniti zbirnu listu kandidata.Svoje predloge dostaviti na predviđenim obrascima elektronskim putem.

ScanDopisTalenti2021

TabeleSportskiTalenti2021